Click here for post
 

Boekgegevens:
=============
Auteur:         P. D. James
Titel:         Tehuis met vele vrienden
Oorspronkelijke titel: The Black Tower
Copyright:       c 1978 by P. D. James
            c 1989 voor de Nederlandse taal: De Boekerij bv, Amsterdam
Vertaling:       Liesbeth Kramer
ISBN:          90 225 1007 7

Korte inhoud:	
In Toynton Grange, een particulier tehuis voor chronisch zieken, wachten de pati¬Čnten geduldig op hun dood. Maar iemand heeft heimelijk besloten de natuur een handje te helpen en dit proces te versnellen... Adam Dalgliesh, de nijvere speurder van Scotland Yard, wordt door een oude kennis die in het tehuis werkt, pater Baddeley, gevraagd eens poolshoogte te komen nemen. Wanneer Dalgliesh bij het tehuis aankomt, blijkt de pater te zijn overleden. Wie veroorzaakt de golf sterfgevallen? Moet de dader binnen of buiten de ziekenhuismuren gevonden worden? Inspecteur Dalgliesh denkt er zo het zijne van...

E-book gegevens:
================
Datum:         5-11-2015
Formaat:        epub
Bewerkt met:      Sigil
Opmaak:         De complete opmaak staat in het css bestand, dus eenvoudig aan te passen.
Inhoud:         Het boek is gescand en de spelfouten zijn eruit gehaald volgens de laatste spellingregels.
            De opmaak en de alinea- en paragraafindeling zijn opnieuw gemaakt.
            Alles is gecontroleerd door 100% proeflezen, er kunnen nog fouten in zitten.