Click here for post
 

Boekgegevens:
=============
Auteur:         John Katzenbach
Titel:         Heilstaat
Oorspronkelijke titel: State of mind
Copyright:       c 1997 by John Katzenbach
Vertaling:				Jan Smit
            c 1997 A.W. Bruna Uitgevers B.V., Utrecht
ISBN:          90 229 8363 3
NUGI:					331


Korte inhoud:
Susan Clayton leeft samen met haar moeder in eenzame afzondering. Susan werkt op de redactie van Miami Magazine, waarin wekelijks haar woordraadseltjes verschijnen. Op zekere dag ontvangt zij van een onbekende een cryptische, maar huiveringwekkende boodschap: Ik heb je gevonden. Jeffrey Clayton, hoogleraar criminele psychologie, draagt een geheim uit het verleden met zich mee. Vijfentwintig jaar geleden ontvluchtte hij met zijn moeder en zusje Susan zijn tirannieke vader, die kort daarop, verdacht van moord, zelfmoord gepleegd zou hebben. Dan raakt Jeffrey tegen zijn zin betrokken bij het onderzoek naar een seriemoordenaar, een moordzuchtige sadist die is binnengedrongen in de pas opgerichte Eenenvijftigste Staat van de Verenigde Staten, die bedoeld is als heilstaat, als veilige haven in een land vol moreel verval en misdaad. De autoriteiten zijn er namelijk van overtuigd dat deze moordenaar niemand anders is dan professor Claytons vader en ze stellen Jeffrey een ultimatum: bezorg ons de man die verantwoordelijk is voor deze slachting. Vind je vader.

E-book gegevens:
================
Datum:         28-8-2016
Formaat:        epub
Bewerkt met:      Sigil
Opmaak:         De complete opmaak staat in het css bestand, dus eenvoudig aan te passen.
Inhoud:         Het boek is gescand en de spelfouten zijn eruit gehaald volgens de laatste spellingregels.
            De opmaak en de alinea- en paragraafindeling zijn opnieuw gemaakt.
            Alles is gecontroleerd door 100% proeflezen, er kunnen nog fouten in zitten.